--Hund og Ina--

 Ina Vilikke Dramstad  26.01.2023

Om å få en snill hund

Hvilke hunder blir snille? Det er et vanlig spørsmål, og det er ikke noe enkelt svar.

I utgangspunktet er ingen hunder spesielt snille, og alle har en iboende mulighet for å være snill. Vi kan gjøre mye med forebyggende arbeid for å hjelpe dem på veien fra de er valper, og mange blir trygge og snille med bruk av moderne metoder i sosialiseringen tidlig i livet.Problemene oppstår ofte med hunder som blir dominert og satt på plass i valpe- og unghundtiden. Det er mye større mulighet for å få en grei hund hvis de får litt rom til å være seg selv og finne ut av en del ting ved hjelp av tilrettelegging, belønning, forhindring og ignorering tidlig i livet. Såkalt moderne hundetrening.

Så fins det tilfeller hvor dette ikke er nok. Bør hunden da domineres? Nei! Ser vi nærmere på problemet,  er det som regel usikkerhet som skaper vanskelige situasjoner. Det kan komme av flere ting.  • Kanskje eieren ikke har gjort seg forstått, og hunden vet rett og slett ikke hva de forventer.
  • Hunden kan ha medfødt stress.
  • Hunden kan ha opplevd for høyt stress i valpekassa.
  • Hunden kan ha smerter eller sykdom som ikke er oppdaget.

 

 

Det er ofte veldig mye å hente under punkt én. Vi mennesker har en timing og et kroppspråk som kan jobbes mye med for å gjøre ting lettere for en hund. Derfor er det alltid en fordel å oppsøke en god, oppdatert instruktør som kan se situasjonen utenfra.

 

De tre neste er dessverre mye vanligere enn man skulle tro. Disse faktorene kan bety at hunden kanskje aldri blir så avslappa som eieren drømte om da de skaffet seg hund. Allikevel er det heldigvis masse som kan gjøres her også, hvis vi bare adresserer problemet ut fra hva hunden trenger i det spesielle tilfellet. Med tilrettelegging, eventuell medisinering og ikke minst, trening på å dempe stress eller redsel og øke selvtillit, kan hunden bli veldig harmonisk allikevel.

 

En ting er sikkert. De trenger ikke i noen som helst tilfeller å bli satt på plass eller dominert. Dette skaper altfor ofte utrygge hunder som gjør ting vi ikke ser på som «snill» atferd.


--Hund og Ina--


Hvorfor moderne hundetrening?


Ina Vilikke Dramstad 03.02.2023

 

Noen lurer kanskje på hvorfor det er så mye bedre med moderne hundetrening enn tradisjonell og balansert trening. Jeg har hørt mange si at hundene tar ikke skade av å bli irettesatt, og de blir ikke traumatiske av et rykk i halsbåndet.  Ofte er nok det sant.


Allikevel vil jeg mye heller gjøre det jeg kan for å tilrettelegge så jeg slipper å gjøre det. Skape gode vaner, og legge inn god belønningshistorikk.


Hvorfor det? Jo, for vi har lært ganske mye om hund siden 70-tallet. Da trodde man at det var viktig for hunder å ha en sterk leder, og at de ble tryggere av å bli fortalt sin plass i rangstigen. Nå vet vi at dette stemmer ikke helt. David Mech, som skrev en bok om dette i 1970, har selv gått ut gang på gang og sagt at han tok feil. De har ingen behov for noe hierarki, og de trenger ikke å bli satt på plass.


Det er attpåtil blitt kjent at det kan gjøre en hund aggressiv eller redd hvis vi oppdrar dem ved å korrigere og vise såkalt dominerende kroppsspråk. Ikke alle hunder tar skade av det. Men jeg vil mye heller være på den sikre siden, enn å gamble på at akkurat denne hunden kanskje tåler det.


Vi trenger ikke flere bittskader fra hunder nå. Så jo flere vi er som går inn og benytter moderne belønningsbasert hundeoppdragelse, jo mer kan vi forebygge slike skader.

--Hund og Ina--Alfa-ulv??


Ina Dramstad  23.01.2023

Trenger ulver, og hunder, en dominant og myndig leder?

T. Schjelderup-Ebbe lanserte ideen om hakkeloven blant høns i fangenskap på 1920-tallet. Denne tanken om hierarki blant dyr ble veldig populær, og mange forskere hang seg på ideen. I 1947 skrev R. Schenkel om rangorden blant ulver i fangenskap. Det ble forsket mye på ulv på 60 og 70-tallet, og i 1970 kom den mest kjente boka om dette, skrevet av David Mech. Han er den som ble kjent for uttrykket alfa-ulv, selv om det var Schenkel som var opphavet til ideen, ifølge Mech, som siden har gått offentlig ut med at de tok feil.


Siden 1970 har mange hundeelskende forskere undersøkt hunders behov og naturlige atferd. De har lært at det ikke er helt riktig, det disse forskerne trodde om flokkstrukturer hos dyr. De misforsto ulvene fullstendig, siden studiene ble gjort på ulver i fangenskap; et utvalg fremmede, voksne ulver, på et begrenset område, med gjerder rundt. Det å bli plassert sammen på denne måten førte til kniving og sammenstøt, og dyrene levde i det man kalte «rangstige». Disse ulvene ville aldri levd i samme flokk hvis de hadde vært frie. I naturen er det familier som utgjør en flokk. Ikke et utvalg voksne ulver som ikke er i slekt, slik de var i studiene.


Mech har selv funnet ut at han tok feil, etter at han observerte ville ulver over lang tid. Det viser seg at de ikke bruker korrigering og dominans for å lære hverandre akseptert atferd. De bruker bare slikt for å oppnå avstand, og ellers i lek, hvor de bruker kraftig selvhandicap for å ikke skade eller skremme hverandre. Ser vi dette i sammenheng med de inngjerdede dyrene i studiene, kan jo det tyde på at de forsøkte å skape mer avstand til de fremmede individene de ble plassert sammen med. De er ellers milde og forsiktige mot hverandre. Det hender også at familiegruppene adopterer en enslig ulv utenfra (slik mennesker gjør med hunder?), men de er ikke strengere med disse.


Og rangordning? Slikt ser man ingen tegn til, annet enn at foreldrene bestemmer over barna. Vanligvis sørger de for at de yngste ungene spiser først. Dette stemmer jo ikke helt med ideen om at de med høyest rang må spise først. Det er kun når det er lite ressurser at de voksne spiser først. Det har kanskje med overlevelse av arten å gjøre. Hvis noen må sulte i hjel, bør det ikke være de voksne, som tross alt har mulighet til å klare seg uten barna, og ikke motsatt.


Så hvor vil jeg med dette? Hunder er jo ikke ulver. De er utviklet parallelt med ulver fra en felles stamfar/stamfedre. Hunder former ikke varige grupper, slik som ulvene gjør. De er ikke monogame, og de blir ikke værende i familiegrupper over tid. De har ofte ingen flokkstruktur i det hele tatt. Mer om dette i et senere blogginnlegg.


De har allikevel mye felles, som endel kroppsspråk og artsspesifikke behov. Når vi ser at ikke ulver har behov for en sterk alfa som holder dem på sin plass i rangstigen, kan vi trolig anta at ikke hunder trenger det heller.


Kilder:


https://forskning.no/dyreverden-ulv/du-har-kanskje-hort-om-alfahannen-og-alfahunnen-i-en-ulveflokk-begrepet-er-basert-pa-en-misforstaelse-ifolge-eksperter/1843295

--Hund og Ina--


HVA ER EN CROSS-OVER HUNDETRENER?


av Ina Vilikke Dramstad 26.01.2023Det er en hundeeier eller instruktør som har gått over fra en metode til en annen. Som regel fra tradisjonell og balansert hundetrening til det som kalles "moderne" eller "belønningsbasert". Jeg er en sånn en. Vi blir ofte sett på som naive og kunnskapsløse, siden vi ikke "vet" hvordan vi setter hunden på plass, og ikke "forstår" at vi må. Sannheten er at vi vet veldig godt hvordan det gjøres, og vi har gjort det MYE.  Vi har bare bestemt oss for å lære om andre måter å hjelpe hunden på, og bruker dem i stedet. Mange av oss har tatt mengder av kurs, utdanning og seminarer for å få best mulig innblikk i hunders behov, atferd og læring.

 

Vi bruker ofte "motbetinging" og "sladring" for å gjøre den trygg der den ellers ville utagert, så vi slipper å irettesette utagering. Vi hjelper dem ved hjelp av avstand og fysiske hindringer til å bli trygge på ting de reagerer på. Vi lærer inn øvelser til "flyt" for å sørge for at en adferd sitter, i stedet for å irettesette feil for å sikre lydighet. Hvis hunden er fæl til å hoppe på folk, lærer vi inn "stå" eller lignende, og belønner det til det blir en vane. … Og veldig mange flere løsninger, uten bruk av irettesettelser og dominerende kroppsspråk.

 

Mange lurer på hvordan dette kan føre til tillit og respekt. De må vel vite sin plass for å kunne respektere deg og føle seg trygg? Nei.

En hund får tillit av å få god opplæring FØR den blir satt i situasjoner den må takle. Tillit får den av å oppleve at du er forutsigbar, og ikke forventer mer enn den kan klare.

 

Respekt er definert som beundring, noen du ser opp til, i den ordboka jeg har lest. Det er usikkert om hunder i det hele tatt forstår konseptet. Men HVIS de gjør det, blir det i så fall dekket dersom du er en den kan stole på, en som går turer, og en som gir mat. Hunden trenger ikke å være såkalt underdanig for å beundre et menneske. De trenger ikke være underdanige i det hele tatt.

 

Jeg har opplevd mange ganger å bli snakket til av velmenende hundefolk, i et forsøk på å få meg til å være mer myndig og dominant mot hunden min, og for at jeg skal forstå at jeg må slutte med belønninger på et tidspunkt. Nå har den vel lært det? Når hunden kan det, så skal den jo gjøre det, uansett. Eller..?

 

Dyrevernloven i Norge sier ingen ting om at du må dominere en hund, eller slutte å belønne en hund som har lært en kommando. Den oppfordrer faktisk til at flere bruker belønningsbaserte metoder så langt det går. Vi kan hjelpe hunden til å holde seg på rett side av våre normer med godbiter, lek og avstand. Gjør vi dette planmessig, skaper vi gode vaner og en trygg hund. Vi kan fungere sammen helt fint uten hverken dominering eller irettesettelser.

Loven sier derimot at vi ikke skal bruke ubehag unødvendig. Så hvis det ikke er nødvendig med krav og irettesettelser, siden disse andre tingene fungerer, så er det lett for meg å vite hva jeg vil velge.