Politikk for dummies

Valgflesk

Jeg har prøvd å se litt på metodene de som ønsker å bestemme her i landet. Jeg syns det er lett å miste oversikten over hva de faktisk står for. For det første er de veldig opptatt av å snakke om enkeltsaker som gir god reklame for partiet. Når vi stemmer, så er det viktig å stemme på hva partiene står for, og ikke hva de snakker om i reklamen sin. "Mindre bompenger", "mer til de eldre" og "bedre inneklima i skolene" er eksempler på slik reklame. Såkalt valgflesk. Løfter de gir for å få velgere, men som de sjelden kan holde. For det andre, så er det så mye snakk om hvor dårlige mennesker andre politikere er, hvor latterlige de er og hvor feil de tar. Det gjør at jeg ikke får med meg hva de faktisk mener. Det eneste jeg hører er hvor ille alle andre er. Så hva skal vi egentlig tro? Er det bare jeg som syns det blir litt kaotisk?

Oversikt over stortingspartiene 2017-2021. Her ser vi hele skalaen, fra Rødt helt til venstre, til FrP lengst til høyre.

Oversikt over stortingspartiene 2017-2021. Her ser vi hele skalaen, fra Rødt helt til venstre, til FrP lengst til høyre.

Partiforvirring

Så jeg har laget en liten oversikt over grunnprinsippene til partiene. I Norge er de egentlig ganske enkelt lagt opp. Vi har høyresiden, venstresiden og sentrumspartiene. De på høyresiden kalles blå partier, og de til venstre er røde. De ligger på en slags skala, og det er grader av hvor langt til høyre og venstre de opererer. På midten finnes sentrumspartiene, de såkalt grønne og gule partiene. 

Da jeg gikk på skolen, lærte vi hva de forskjellige sto for i store trekk.

De blå, på høyresiden, var opptatt av lave skatter, lite offentlig støtte til de fattige og syke, og lite innvandring. De mener folk som tjener penger skal få velge hva slags helsetjeneste de vil ha, ved å kunne kjøpe timer på et privat sykehus. Eller gamlehjem, eller rusbehandling. De åpner også for flere private skoler. Ganske likt USA egentlig. Jo lengre ut på høyresiden du kommer, jo lavere skatter ønsker de, og jo mer valgfrihet for de som tjener penger. Mer privatisering og mindre satsing på fattige og offentlige helsetjenester. De er mer opptatt av at de som gjør en god jobb og bidrar med ideer, arbeidskraft og skattepenger, bør belønnes og oppmuntres. Det kan også skape nye arbeidsplasser, samtidig som det øker forskjellene mellom fattige pg rike. Lengst ut på høyresiden av stortingspartiene i dag, er FrP. 

Til venstre har vi de røde partiene. De ønsker høyere skatter, spesielt for de rikeste, mye støtte til fattige og syke, og mer innvandring. De er mer oppttatt av at de som ikke kan jobbe skal ha et sikkerhetsnett, enn at det skal være så mange valgmuligheter. Før i tiden var de fleste røde partiene sosialister, og så opp til Sovietunionen. De har nå gått bort fra det, og kaller seg stort sett sosialdemokrater. De vil ha demokrati, men på en måte som gir mindre forskjell på fattig å rik enn det de på høyresiden står for. Jo lengre ut på vestresiden partiet er, jo høyere skatter ønsker de, og jo mer vil de bygge opp offentlige tjenester, sørge for mindre sosiale forskjeller og gi mer hjelp til de svakeste. Det vil gi desto mindre valgfrihet for den enkelte. Det rødeste partiet på stortinget nå er Rødt.

Partiene i sentrum, de grønne og de gule, ønsker en mellomting av disse. De tror på en balanse mellom ytterpunktene, og henter det beste fra begge sider. Alle disse har litt forskjellige ting de vil hente fra de to ideologiene. 

Det er en del ting som er litt annerledes fra da jeg gikk på skolen. En ting jeg har lagt merke til, er er at også venstresiden gir etter for økte forskjeller mellom fattig og rik, i større grad nå enn før. Arbeiderpartiet har beveget seg litt mot høyre i skalaen, og opererer som et sentrumsparti i en del spørsmål. 

For mange er det nesten håpløst å velge. Jeg for eksempel, som er tidligere rusavhengig, ønsker kvalitet i tilbudene til de som vil bli rusfri. På en måte kan det bety at jeg skal velge fra høyresiden, med mulighet for valgfrihet, konkurranse og privat satsing på kompetanse. Men jeg er også ufør, så jeg ønsker å støtte de fra venstresiden. Disse gir større sjanse for at jeg beholder mitt sikkerhetsnett som syk og arbeidsufør. Siden mange rusavhengige også er fattige, kan det være lurt å tenke venstresiden. Disse partiene står for å sikre et verdig liv for den gruppen mennesker, også for de som ikke har penger eller noen rundt seg med penger. Men det er ikke sikkert det blir mulig å velge akkurat den behandlingen man ønsker seg. Det kan bli færre tilbud å velge i, men sjansen for at de svakeste vil bli tatt vare på, er mye større.

 

Så hvordan velger vi da?

Jeg er en person som, på grunn av mine dilemmaer, foretrekker sentrum. Jeg vil ha en viss valgfrihet, men ikke så mye at det går på bekostning av velferden for kronisk syke og fattige.

Men aller mest vil jeg at folk setter seg inn i hva som foregår bak all reklamen som partiene skjuler seg bak, og stemmer på det som vil gi det samfunnet de selv ønsker seg. Og ikke bare reklamen, med også all skittkastingen på hverandre. Folk legger vekt på at Støre er rik, så han kan ikke ta vare på fattige. Eller sier at Listhaug er rasist, så hun kan ikke være rettferdig. Denne måten å sverte politikere på er manipulering av velgere. Kanskje mange slike utsagn er sanne, men det bør ikke ha noen betydning for din stemme. Det som betyr noe, er hvor på skalaen partiet ditt ligger. Det er det som vil avgjøre i hvilken retning de styrer politikken. 

Enkeltsaker bør komme i andre rekke, siden de ofte blir liggende i en skuff etter at valget er over. Noen partier er helt klart veldig engasjerte i enkeltsaker, så det viktig å være klar over disse også. Som stilling til natur og miljø, eller abortsaken, eller ulv, sau og bønders vilkår.

Dessverre ser det ikke ut til at det blir mer vanlig å fortelle folk hva partiene egentlig står for. Politikk er blitt et show og et sirkus. Mange presterer å si de utroligste ting om hverandre for å vinne velgere. Det er en lei utvikling, for de gjør at folket mister sin evne til å drive demokratiet, slik vi er ment. Vi blir brikker i et spill, og vi stemmer på dem vi liker oppsynet på, i stedet for dem vi er enige med. Sett dere ned, folkens, og les om partiene. Finn ut hva de har som prinsipper i bunn, og legg litt mindre vekt på valgløftene. Da kan demokratiet begynne å ta seg opp igjen.

Nyeste kommentarer

01.11 | 12:39

Kids

03.10 | 16:57

Village

01.10 | 14:02

Consultant

21.09 | 00:08

channels

Del denne siden